2020 local council elections in-language videos

VEC Democracy Ambassadors and staff members explain in your language how to respond to an Apparent Failure to Vote Notice. If it appears you did not vote at the October 2020 local council elections, you may receive an Apparent Failure to Vote notice. This is your opportunity to explain why it appears you did not vote. 

View the videos below or read more information in our Didn't Vote? page.

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Amharic)

VEC Democracy Ambassador Winta explains in Amharic how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.
Transcript

ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ዊንታ ኢዮብ እባላለው።

በቪክቶርያ የምርጫ ኮሚሽን ውስጥ፡ እንደ ዲሞክራሲ ኣምባሳደር ሆኜ እየሰራሁ እገኛለው።

 ኦክቶበር 2020 ላይ የአካባቢ ምክር ቤት (ካውንስል) ምርጫ ተደርጓል። የቪክቶሪያ የምርጫ ኮሚሽን እንደ መረጡ የሚያሳይ መረጃ ከሌለው ለምን እንዳልመረጡ ምክንያትዎትን እንዲያቀርቡ የሚጠይቅ ደብዳቤ ይልክልዎታል።

ይህ ቅጣት አይደለም።

ኢንቨሎፑ ውስጥ የሚከተሉትን ያገኛሉ:

 • የሚሞላ ቅጽ (ፎርም)
 • ባለ ብዙ ቋንቋ መመሪያዎች
 • እና ተመላሽ የተከፈለበት ኢንቨሎፕ።

በቅጹ (ፎርሙ) ላይ እንደመረጡ ወይንም እንዳልመረጡ ይጠየቃሉ።

እባክዎን ከመረጡ መቼ የምርጫ ካርዱን በፖስታ እንደላኩት መረጃ ያቅርቡ።

ካልመረጡ ያልመረጡበትን ምክንያት ማቅርብ (ማስረዳት) ይኖርብዎታል። 

ይህን ደብዳቤ ከተጻፈበት ቀን ጀምሮ እንደመረጡ ወይንም እንዳልመረጡ ለእኛ ለመንገር 28  ቀናት አለዎት።

ይህንን ቅጽ (ፎርም) ከሞሉ በኋላ ተመላሽ በተከፈለበት ኢንቨሎፕ ውስጥ አስገብተው በተቻለ ፍጥነት ወደ እኛ ይመልሱት።

እባክዎን ለዚህ ደብዳቤ መልስ ይስጡ፣ ካልመለሱ ቅጣት ሊጣልብዎት ይችላል።

ይህንን ቅጽ (ፎርም) ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን ወደ ቪክቶሪያ የምርጫ ኮሚሽን በስልክ ቁጥር 9209 0190 ላይ ይደውሉ።

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Arabic)

VEC Democracy Ambassador Etimad explains in Arabic how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.
Transcript

مرحبا انا اسمي اعتماد جعفر

انا اعمل كسفيرة لديمقراطية لدي لجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا

في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، أجرينا انتخابات المجالس البلدية المحلية. إذا لم يكن لدى لجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا سجلّ بأنك أدليتَ بِصَوتِك، فقد تتلقى رسالة تُسمى إشعار بالفشل الواضح في التصويت.

هذه ليست غرامة.

داخل الظرف، سوف تجد:

 • استمارة
 • تعليمات بِلُغات مُتعدّدة
 • ظرف للردّ مدفوعة تكاليفه.

في الاستمارة، سوف يُطلب منك الإجابة عمّا إذا كنت قد أدليت بِصَوتك أم لا.

إذا كنت قد أدليت بِصَوتِك، عندها يُرجى تقديم التفاصيل حول الوقت الذي أرسلت فيه ورقة الاقتراع الخاصة بك عبر البريد.

إذا لم تدلِ بِصوتِك، يجب عليك توضيح سبب عدم التصويت.

لديك 28 يوماً من تاريخ الإشعار بالفشل الواضح في التصويت لإخبارنا بما إذا كنت قد أدليت بِصَوتك أم لا.

ضع هذه الاستمارة في ظرف الردّ المدفوعة تكاليفه وأرسله إلينا في أسرع وقت ممكن.

الرجاء الردّ - إذا لم تردّ، قد تحصل على غرامة.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة لملء هذه الاستمارة، يُرجى الاتصال بلجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا على الرقم 0100 9209

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Cantonese)

VEC Staff Member Mun explains in Cantonese how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.
Transcript

嗨,我叫阿文

我係維州選舉委員會VEC嘅職員

我哋喺2020年十月份進行咗市政府選舉。如果VEC冇您嘅投票記錄,您就可能會收到一封稱為「明顯沒有投票通知An Apparent Failure to Vote Notice」嘅信。

呢封信並唔係罰單。

信封內會有:

 • 一份表格
 • 各種語言的說明
 • 及一個郵資已付嘅回郵信封

您需要喺表格上回答您是否有投票。

如果您已投票,請說明您係幾時寄回選票。

如果您未投票,您就必須說明點解冇投票。

從「明顯沒有投票通知」信上的日期計起,您有28日嘅時間嚟話比我哋知您是否有投票。

請將表格放入郵資已付的回郵信封內,並儘快寄回。

請務必回覆 - 如果您唔回覆,就有可能會收到罰單。

如果您需要填寫表格方面嘅協助,請致電9209 0101聯繫VEC

How to respond to an Apparent Failure to Vote Notice (Dari)

VEC Democracy Ambassador Sajad explains in Dari how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.
Transcript

سلام، من سجاد ناصری هستم

من یکسفیر دموکراسی در کمیسیون انتخابات ویکتوریا هستم.

در اکتبر 2020، ما انتخابات شاروالی ها را داشتیم. اگر کمیسیون انتخابات ویکتوریا ریکارد رأی دادن شما را نداشته باشد، شما ممکن است نامه ای به نام Apparent Failure to Vote Notice (اطلاعیۀ قصور ظاهری در رای دادن) دریافت کنید.

این جریمه نیست.

در پاکت این اطلاعیه، شما این چیزها را خواهید داشت:

 • یک فورم
 • هدایات به چند زبان
 • یک پاکتی که مصارف پستی آن از پیش داده شده است

در فورم، از شما سوال خواهد شد که آیا رأی داده اید یا نه.

اگر رأی داده اید، لطفاً معلومات بدهید که چه وقت رای خود را پست کردید.

اگر رأی نداده اید، شما باید دلیل رأی ندادن خود را توضیح دهید.

شما از تاریخ این اطلاعیۀ قصور ظاهری در رای دادن، 28 روز فرصت دارید تا به ما بگویید که رأی داده اید یا نه.

این فورم را در پاکتی که مصرف پستی آن از قبل داده شده است بگذارید و هرچه زودتر برای ما روان کنید.

لطفا به این نامه جواب بدهید - اگر جواب ندهید، ممکن است جریمه شوید.

اگر برای پر کردن فورم به کمک ضرورت دارید، لطفا به VEC به شمارۀ 0193 9209 زنگ بزنید.

How to respond to an Apparent Failure to Vote Notice (Hazaragi)

VEC Democracy Ambassador Sajad explains in Hazaragi how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.
Transcript

سلام، نام ازمه سجاد ناصری

مه یک سفیر دموکراسی درکمیسیون انتخابات ویکتوریا استوم.

ده ماه اکتوبر 2020، موانتخابات محلی شاروالی ره دشتیم. اگر کمیسیون انتخابات ویکتوریا ثبت نکده باشه که شمو رأی ددید، شمو شاید یک نامه دریافت کید که نام شی استه اعلامیه رأی نه ددونی آشکار.

ای یک جریمه نیسته.

ده داخل پاکت خط، شمو ای چیزاره خواد دشتید:

 • یک فورمه
 • راهنمای ها ده زبانای مختلف
 • یک پاکت خط جوابیه پرداخت شده

ده فورمه، از شمو سوال شده که رأی ددید یانه.

اگه رأی ددید، لطفا مالومات بدید که رأی خوره چه وقت پُست کدید.

اگه رأی ندید، شمو باید دلیل که رأی ندید ره توضیح بدید.

شمو 28 روز، از روزی که نامه ی اعلامیه رأی نه ددونی آشکار نوشته شده وقت درید که برای ازمو خبر بدید که رأی ددید یانه.

ای فورمه ره ده بین پاکت خط جوابیه پرداخت شده قرار بدید و هرچه زودتر برای ازمو روان کید.

لطفا جواب بدید، اگه جواب ندید، شمو شاید یک جریمه دریافت کید.

اگه ده پُر کدونی فورمه کمک لازم درید، لطفا ده شماره وی ای سی 92090112 تماس بگرید.

How to respond to an Apparent Failure to Vote Notice (Italian)

VEC Staff Member Marcel explains in Italian how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.

Transcript

Salve, mi chiamo  Marcello

Sono un impiegato presso il Victorian Electoral Commission.

Ad ottobre 2020, si sono tenute le elezioni comunali. Se al VEC non risulta che tu abbia votato, potresti ricevere una lettera chiamata "Avviso di apparente mancata partecipazione al voto".

Non è una multa.

Nella busta troverai:

 • Un modulo
 • Le istruzioni multilingue
 • E una busta preaffrancata.

Sul modulo, ti verrà chiesto se hai votato oppure no. 

Se hai votato, specifica quando hai inviato il voto.

Se non hai votato, devi spiegare la ragione per cui non l'hai fatto.

Hai 28 giorni dalla data indicata sull'Avviso di apparente mancata partecipazione al voto per farci sapere se hai votato o meno.

Metti il modulo nella busta preaffrancata e rinviacelo il prima possibile.

Rispondi. Se non rispondi potresti ricevere una multa.

Se hai bisogno di aiuto per compilare il modulo, chiama il VEC al numero 9209 0104

Non è una multa.

Hai 28 giorni per rinviarci il modulo.

Se hai bisogno di aiuto per compilare il modulo, chiama il VEC al numero 9209 0104

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Korean)

VEC Staff Member Se Yong explains in Korean how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.

Transcript

안녕하십니까, 저는 오세용 입니다.

저는 빅토리아 선거 관리 위원회의 선관위 직원 입니다.

2020년 10월에 지방 시의회 선거가 있었습니다. 선관위에 귀하의 투표 기록이 없을 경우에는 "투표 불이행 통지서"라는 서신을 받을 수 있습니다.

이것은 벌금이 아닙니다.

봉투에 들어 있는 것들은 다음과 같습니다.

 • 서류 양식
 • 다국어로 된 설명서

회신용 봉투

서류 양식에는 귀하의 투표 여부에 대한 질문이 있습니다.

투표 참여를 했다면, 언제 투표지를 보냈는지를 알리는 정보를 제공해 주십시오.

투표하지 않았다면, 투표하지 않은 이유를 설명해야 합니다.

투표 불이행 통지서에 기재된 날짜로부터 28일 이내에 귀하가 투표에 참여했는지의 여부를 알려주십시오.

이 서류 양식을 회신용 봉투에 넣고 되도록 빨리 저희에게 보내 주십시오.

답신해 주세요. 답신하지 않을 때는 벌금이 부과될 수 있습니다.

서류 양식 작성에 도움이 필요하면, 빅토리아 선관위, 전화 9209 0194번으로 연락해 주십시오.

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Mandarin)

VEC Staff Member Aimee explains in Mandarin how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.

Transcript

大家好, 我叫宋杨

我是维多利亚州选举委员会VEC的一名工作人员。

2020年10月,我们举行了地方政府选举。如果VEC没有你的投票记录,你可能会收到一封题为“明显未投票的通知”的信件。

这不是罚款。

在信封里,你会发现:

 • 一份表格
 • 多语种说明
 • 和一个邮资已付信封。

表格上会询问你是否投过票。

如果你投过票,请提供信息告知你是在何时寄出选票的。

如果你没有投票,你必须解释不投票的理由。

你需要在“明显未投票的通知”日期起28天内告诉我们你是否投过票。

4.1 请把该表格装进邮资已付信封,尽快寄还给我们。

请务必回复——如果你不回复,就可能遭到罚款。

如果你需要填写表格方面的帮助,请拨打9209 0106联系VEC

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Nepali)

VEC Democracy Ambassador Pahal Man explains in Nepali how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.

Transcript

नमस्कार, पहल मान भट्टराई हो।

म भिक्टोरियाको निर्वाचन आयोग (Victorian Electoral Commission) (VEC) को लागि कर्मचारी को रूपमा कार्यरत छुँ।

गएको अक्टोबर 2020 मा स्थानीय काउन्सिलको चुनाव सम्पन्न भयो। यदि VEC सँग तपाईंले मतदान गरेको रेकर्ड छैन भने तपाईंले 'भोट नगरेको हुन सक्ने सूचना' (Apparent Failure to Vote Notice) नामक पत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।

यो जरिवाना होईन।

खाममा तपाईले निम्न कागजहरू पाउनु हुनेछ:

 • एक फारम
 • बहु-भाषिक निर्देशनहरू
 • र हुलाक शुल्क तिरिसकेको एक खाम

उक्त फारममा तपाईंले मतदान गर्नु भयो कि भएन भनेर सोधिनेछ।

यदि तपाईंले मतदान गर्नुभएको थियो भने कृपया तपाईंले कहिले मतपत्र हुलाकबाट पठाउनु भयो त्यसको विवरण उपलब्ध गराउनु होस्।

यदि तपाईंले मतदान गर्नुभएको थिएन भने तपाईंले मतदान नगर्नुको कारण उल्लेख गर्नुहोस्।

तपाईले पाएको 'भोट नगरेको हुन सक्ने सूचना' (Apparent Failure to Vote Notice) पत्रमा उल्लेखित मितिदेखि २८ दिन भित्र तपाईंले मतदान गर्नु भएको थियो वा थिएन भन्ने जानकारी हामीलाई दिनु पर्नेछ।

यस फारामलाई उपलब्ध गराइएको ‘हुलाक शुल्क तिरिसकेको’ खाममा राख्नुहोस् र हामीलाई तुरन्तै फिर्ता पठाउनुहोस्।

कृपया यो फाराम नबिर्सिकन भरेर फिर्ता पठाउनुहोस् – यदि हामीलाई तपाईंको जवाफ प्राप्त नभएमा तपाईंलाई जरिवाना लाग्न सक्छ।

यदि तपाईंलाई फाराम भर्न सहयोग चाहिन्छ भने कृपया VEC लाई 9209 0112 मा फोन गर्नुहोस्।

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Punjabi)

VEC Democracy Ambassador Komal explains in Punjabi how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.

Transcript

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ VEC ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:

 • ਇਕ ਫਾਰਮ
 • ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
 • ਅਤੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਲਿਫਾਫਾ।

ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ 28 ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ VEC ਨੂੰ 9209 0112 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Vietnamese)

VEC Staff Member Hien explains in Vietnamese how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.

Transcript

Xin chào, tôi tên là Đoàn Hiển

Tôi là nhân viên kỷ thuật tại Ủy ban Bầu cử Victoria.

Vào tháng 10 năm 2020, chúng ta đã tổ chức cuộc bầu cử hội đồng thành phố địa phương. Nếu VEC không có chi tiết quý vị đã bỏ phiếu, quý vị có thể nhận được lá thư gọi là Thông báo Rõ ràng Không Bỏ Phiếu.

Đây không phải là giấy phạt.

Trong phong bì, quý vị sẽ có:

 • mẫu đơn
 • hướng dẫn đa ngôn ngữ
 • và phong bì không cần dán tem, đã đề sẵn địa chỉ.

Trong mẫu đơn sẽ có câu hỏi quý vị có bỏ phiếu hay không.

Nếu quý vị đã bỏ phiếu, vui lòng cung cấp thông tin cho biết quý vị gửi phiếu bầu của mình đi bằng đường bưu điện vào lúc nào.

Nếu quý vị không bỏ phiếu, quý vị phải giải thích lý do không bỏ phiếu.

Quý vị có 28 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo Rõ ràng Không Bỏ Phiếu để cho chúng tôi biết quý vị đã bỏ phiếu hay không bỏ phiếu.

Bỏ mẫu đơn này vào phong bì không cần dán tem, đã đề sẵn địa chỉ và gửi lại cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

Vui lòng hồi đáp - nếu không hồi đáp, quý vị có thể bị phạt.

Nếu quý vị cần giúp đỡ để điền mẫu đơn, vui lòng gọi cho VEC qua số 9209 0111