Việt-ngữ

How to respond to an 'Apparent failure to vote' notice

Video transcript

Xin chào, tôi tên là Tan.Tôi là Đại sứ Dân chủ.

Tôi làm việc cho Ủy ban Bầu cử Victoria.

Vào tháng 11, chúng tôi có cuộc bầu cử Tiểu bang Victoria và tất cả công dân Úc trong danh sách cử tri phải bỏ phiếu.

Nếu VEC không có hồ sơ về việc bạn đã bỏ phiếu, bạn có thể nhận được một lá thư hỏi tại sao bạn không bỏ phiếu.

Đây không phải là một khoản phạt.

Trong phong bì, sẽ có:
một mẫu đơn.
hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ.
và một phong bì trả lời đã được trả cước phí bưu điện.

Trên mẫu đơn, bạn sẽ được hỏi xem đã bỏ phiếu hay không.

Nếu bạn đã bỏ phiếu, vui lòng cho chúng tôi biết bạn đã bỏ phiếu khi nào và ở đâu.

Nếu đã không bỏ phiếu, bạn phải giải thích lý do tại sao không bỏ phiếu.

Bạn có 28 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này để cho chúng tôi biết bạn đã bỏ phiếu hay không.

Đặt mẫu đơn này vào phong bì trả lời đã được trả cước phí bưu điện và gửi lại cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

Xin đừng bỏ qua lá thư này. Nếu không trả lời, bạn có thể bị phạt.

Nếu bạn cần giúp đỡ để điền mẫu đơn, vui lòng gọi 03 9209 0111 số điện thoại của dịch vụ thông dịch viên hoặc truy cập trang mạng vec.vic.gov.au của chúng tôi và chọn biểu tượng thông dịch viên.

Thông tin tiếng Việt

Victorian Electoral Commission (VEC) tổ chức:

  • Các cuộc bầu cử Tiểu bang Victoria
  • Các cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Victoria
  • Các cuộc bầu cử cho các tổ chức khác.

Tôi có phải ghi danh vào danh sách cử tri hay không?

Quý vị phải ghi danh vào danh sách cử tri và bỏ phiếu tại địa chỉ quý vị đang cư ngụ. Quý vị phải:

  • là công dân Úc, và
  • là người từ 18 tuổi trở lên, và
  • đã cư ngụ tại địa chỉ hiện tại của mình ở Victoria ít nhất một tháng.

Thủ tục ghi danh vào danh sách cử tri

Điền đơn ghi danh tiếng Anh (PDF, 1.4MB)

Quý vị có thể đọc đơn ghi danh bằng ngôn ngữ quý vị tải về máy nhưng khi in ra, đơn này sẽ in tiếng Anh. Khi điền đơn, quý vị phải điền bằng tiếng Anh.

Cần thông dịch viên?

Nếu muốn biết thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với VEC qua trung gian thông dịch viên, qua điện thoại số (03) 9209 0111.

Liên lạc với chúng tôi

VEC tọa lạc ở Lầu 11, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000.

Quý vị có thể gọi điện thoại cho VEC qua số 131 832, gửi thư điện tử (email) về info@vec.vic.gov.au hoặc fax cho chúng tôi qua số 9629 8632.

Nếu ở nước ngoài, quý vị hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua số +613 8620 1100.