Việt-ngữ

How to respond to an Apparent Failure To Vote Notice (Vietnamese)

VEC Staff Member Hien explains in Vietnamese how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.

Transcript

Xin chào, tôi tên là Đoàn Hiển

Tôi là nhân viên kỷ thuật tại Ủy ban Bầu cử Victoria.

Vào tháng 10 năm 2020, chúng ta đã tổ chức cuộc bầu cử hội đồng thành phố địa phương. Nếu VEC không có chi tiết quý vị đã bỏ phiếu, quý vị có thể nhận được lá thư gọi là Thông báo Rõ ràng Không Bỏ Phiếu.

Đây không phải là giấy phạt.

Trong phong bì, quý vị sẽ có:

 • mẫu đơn
 • hướng dẫn đa ngôn ngữ
 • và phong bì không cần dán tem, đã đề sẵn địa chỉ.

Trong mẫu đơn sẽ có câu hỏi quý vị có bỏ phiếu hay không.

Nếu quý vị đã bỏ phiếu, vui lòng cung cấp thông tin cho biết quý vị gửi phiếu bầu của mình đi bằng đường bưu điện vào lúc nào.

Nếu quý vị không bỏ phiếu, quý vị phải giải thích lý do không bỏ phiếu.

Quý vị có 28 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo Rõ ràng Không Bỏ Phiếu để cho chúng tôi biết quý vị đã bỏ phiếu hay không bỏ phiếu.

Bỏ mẫu đơn này vào phong bì không cần dán tem, đã đề sẵn địa chỉ và gửi lại cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

Vui lòng hồi đáp - nếu không hồi đáp, quý vị có thể bị phạt.

Nếu quý vị cần giúp đỡ để điền mẫu đơn, vui lòng gọi cho VEC qua số 9209 0111

Bầu cử Hội đồng Thành phố Địa ph

Bầu cử Hội đồng Thành phố Địa phương tháng 10 năm 2020

Các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương sẽ tổ chức vào tháng 10. Quý vị sẽ nhận được bộ lá phiếu để bỏ phiếu ở nhà.

Sẽ không có bầu cử cho Hội đồng Thành phố Casey, Hội đồng Huyện South Gippsland và Hội đồng Thành phố Whittlesea. Các cử tri ở ba Hội đồng Thành phố này không cần phải bầu cử.

Để có thể bầu cử, các cử tri cần phải ghi danh trước 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 28 tháng 8. Một bộ lá phiếu sẽ được gửi cho cử tri từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2020.

Hãy hoàn tất phiếu bầu của quý vị và gửi lại càng sớm càng tốt trước khi kết thúc bầu cử, vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu ngày 23 tháng 10.

Những ai có thể ghi danh bầu cử?

Trong cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương, có hai hình thức ghi danh: ghi danh cấp tiểu bang và ghi danh cấp Hội đồng Thành phố.

Cử tri ghi danh cấp tiểu bang

Nếu có tên trong danh sách cử tri của Tiểu bang, quý vị sẽ tự động được ghi danh cho các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương vào tháng 10.

Muốn có tên trong danh sách cử tri của Tiểu bang, quý vị cần phải là công dân Úc, từ 18 tuổi trở lên tính vào ngày bầu cử (thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020) và đã sống ở Victoria ít nhất một tháng.

Nếu là công dân Úc và muốn kiểm tra xem mình có tên trong danh sách cử tri của Tiểu bang hay không, quý vị có thể 'Kiểm tra Ghi danh Cử tri' trên trang mạng này hoặc gọi cho chúng tôi qua số 131 832. Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 03 9209 0111.

Nếu là công dân Úc và từ 18 tuổi trở lên, quý vị có thể nộp đơn ghi danh cử tri trực tuyến, sử dụng đơn ghi danh cử tri tiếng Việt ở phần dưới trang này. Quý vị nên điền mẫu đơn tiếng Anh và khi in đơn, sẽ in tiếng Anh. Sau đó ký vào đơn và gửi về địa chỉ:

Victorian Electoral Commission
Reply Paid 66506
Melbourne Vic 8001

Đây là dịch vụ miễn phí, không phải trả bưu phí.

Nếu có tên trong danh sách cử tri nhưng đã chuyển nhà hoặc đổi tên và chưa cập nhật chi tiết ghi danh cử tri, quý vị có thể làm việc này trong đơn ghi danh cử tri tại đường dẫn phần dưới trang này.

Cần phải cập nhật ghi danh và ghi danh mới trước 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020.

Nếu quý vị muốn nhận được  SMS hay email miễn phí nhắc nhở bầu cử VoterAlert, vui lòng ghi số điện thoại di động hoặc địa chỉ email vào đơn ghi danh cử tri.

Cử tri ghi danh cấp Hội đồng Thành phố

Cử tri ghi danh cấp Hội đồng Thành phố phải từ 18 tuổi trở lên vào ngày bầu cử (thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020) và không phải là cử tri ghi danh cấp Tiểu bang trong Hội đồng Thành phố.

Nếu có tên trong danh sách cử tri vào kỳ bầu cử Hội đồng Thành phố lần trước ở ngôi nhà quý vị sở hữu và nằm ở Hội đồng Thành phố khác với nơi quý vị cư ngụ, quý vị sẽ được tự động gửi bộ lá phiếu tới ngôi nhà đó vào tháng 10.

Nếu không phải là công dân Úc, nhưng:

 • quý vị cư ngụ tại và trả thuế địa phương cho một ngôi nhà hoặc
 • quý vị trả thuế địa phương cho một bất động sản quý vị đang sử dụng (ví dụ người mướn cửa hàng) trong khu vực Hội đồng Thành phố nhưng không có quyền bầu cử nào khác hoặc
 • quý vị sở hữu một bất động sản ở Hội đồng Thành phố khác với nơi quý vị cư ngụ nhưng quý vị không có tên trong danh sách bầu cử Hội đồng Thành phố lần trước

quý vị có thể nộp đơn xin Hội đồng Thành phố cho bỏ phiếu ở các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố. Quý vị sẽ cần liên lạc với Hội đồng Thành phố địa phương để xin đơn ghi danh hoặc kiểm tra xem quý vị có phải là cử tri ghi danh cấp Hội đồng Thành phố hay không.

Làm thế nào để tôi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố địa phương?

Quý vị sẽ được gửi bộ lá phiếu theo đường bưu điện từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10.

Trong bộ lá phiếu quý vị sẽ thấy có:

 • một lá phiếu đính kèm các bản tuyên bố và hình của các ứng cử viên
 • chỉ dẫn bầu cử (có bản dịch)
 • một bao thư đựng lá phiếu có nắp
 • một bao thư hồi đáp không cần dán tem.

Hướng dẫn cách bầu cử

 • viết số 1 vào ô vuông bên cạnh tên người quý vị muốn đắc cử
 • viết số 2 vào ô vuông bên cạnh tên người thứ hai quý vị chọn
 • tiếp tục viết số vào cho đến khi tất cả các ô đều có số
 • chỉ viết số.

Hội đồng Thành phố Melbourne có một nguyên tắc bầu cử đặc biệt. Nếu có tên trong danh sách cử tri cho các cuộc bầu cử của Hội đồng Thành phố Melbourne, quý vị sẽ nhận được hai lá phiếu.

Trên lá phiếu nhỏ, để chọn Nhóm Lãnh đạo, quý vị cần phải viết số vào tất cả các ô theo thứ tự quý vị chọn.

Lá phiếu lớn là để bầu Nghị viên Hội đồng Thành phố. Quý vị có thể ghi số ‘1’ bên trên hàng kẻ để bầu nhóm nghị viên Hội đồng Thành phố quý vị muốn

HOẶC

quý vị có thể viết số vào các ô bên dưới hàng kẻ để bầu các nghị viên Hội đồng Thành phố riêng biệt. Nếu bầu bên dưới hàng kẻ, quý vị cần phải viết số vào tất cả các ô dưới hàng kẻ theo thứ tự quý vị chọn.

Chuyện gì xảy ra sau khi tôi điền xong (các) là phiếu của mình?

 1. Bỏ (các) lá phiếu quý vị đã điền vào bao thư đựng lá phiếu (bao thư có nắp) và dán lại.
 2. Điền chi tiết của quý vị vào nắp bao thư đựng lá phiếu.
 3. Bỏ bao thư đựng lá phiếu dán kín vào bao thư hồi đáp không cần dán tem trước khi gửi đi.

Hãy đảm bảo quý vị gửi lá phiếu của mình càng sớm càng tốt trước khi kết thúc bầu cử, vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu ngày 23 tháng 10.

Tranh cử Hội đồng Thành phố

Nếu muốn tranh cử Hội đồng Thành phố vào tháng 10 năm nay, quý vị cần hiểu các nguyên tắc. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hướng dẫn tranh cử, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 131 832 hoặc qua đường dây thông dịch viên 03 9209 0111.

Làm việc trong cuộc bầu cử

VEC muốn tuyển dụng người từ mọi cộng đồng ngôn ngữ làm việc trong cuộc bầu cử. Nếu quý vị quan tâm, vui lòng đăng ký bằng tiếng Anh tại đường dẫn này: https://appointments.vec.vic.gov.au/

Chúng tôi không đảm bảo quý vị sẽ có việc – chúng tôi phải cân nhắc nhiều vấn đề như lĩnh vực hay hoạt động nào cần hỗ trợ. Trong các cuộc bầu cử Tiểu bang, chúng tôi cần nhiều người hơn. Đối với các cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố này, chúng tôi không cần nhiều người như vậy bởi vì đây là bầu cử qua bưu điện.

Có bắt buộc bỏ phiếu không?

Bỏ phiếu là bắt buộc đối với các công dân Úc đã ghi danh bầu cử và đối với bất kỳ cử tri nào đã ghi danh bầu cử Hội đồng Thành phố Melbourne.

Ngoài ra, không bắt buộc bỏ phiếu nếu quý vị là cử tri ghi danh ở cấp Hội đồng Thành phố.

Tổ chức các cuộc bầu cử an toàn

Chúng tôi đang lập kế hoạch đảm bảo an toàn cho các cử tri, ứng cử viên và nhân viên VEC đối với bệnh siêu vi corona (COVID-19). Các biện pháp nghiêm ngặt về vệ sinh và duy trì khoảng cách đối với người khác sẽ được thực hiện ở tất cả các văn phòng.

Nếu tôi quên bỏ phiếu thì sao?

Quý vị sẽ nhận được lá thư yêu cầu giải thích. Vui lòng điền đơn trong lá thư đó để báo cho chúng tôi biết lý do của quý vị. Nếu không có lý do chính đáng cho việc không bầu cử, quý vị có thể bị phạt tiền.

Có câu hỏi?

Nếu quý vị có điều gì muốn hỏi về thông tin này và muốn nói chuyện với chúng tôi qua thông dịch viên, vui lòng gọi số 03 9209 0111.

Thủ tục ghi danh vào danh sách cử tri

Điền đơn ghi danh tiếng Anh (PDF, 1.4MB)

Quý vị có thể đọc đơn ghi danh bằng ngôn ngữ quý vị tải về máy nhưng khi in ra, đơn này sẽ in tiếng Anh. Khi điền đơn, quý vị phải điền bằng tiếng Anh.