Dari

How to respond to an Apparent Failure to Vote Notice (Dari)

VEC Democracy Ambassador Sajad explains in Dari how to respond to an Apparent Failure To Vote Notice. It’s important to respond to us if you receive this notice.
Transcript

سلام، من سجاد ناصری هستم

من یکسفیر دموکراسی در کمیسیون انتخابات ویکتوریا هستم.

در اکتبر 2020، ما انتخابات شاروالی ها را داشتیم. اگر کمیسیون انتخابات ویکتوریا ریکارد رأی دادن شما را نداشته باشد، شما ممکن است نامه ای به نام Apparent Failure to Vote Notice (اطلاعیۀ قصور ظاهری در رای دادن) دریافت کنید.

این جریمه نیست.

در پاکت این اطلاعیه، شما این چیزها را خواهید داشت:

 • یک فورم
 • هدایات به چند زبان
 • یک پاکتی که مصارف پستی آن از پیش داده شده است

در فورم، از شما سوال خواهد شد که آیا رأی داده اید یا نه.

اگر رأی داده اید، لطفاً معلومات بدهید که چه وقت رای خود را پست کردید.

اگر رأی نداده اید، شما باید دلیل رأی ندادن خود را توضیح دهید.

شما از تاریخ این اطلاعیۀ قصور ظاهری در رای دادن، 28 روز فرصت دارید تا به ما بگویید که رأی داده اید یا نه.

این فورم را در پاکتی که مصرف پستی آن از قبل داده شده است بگذارید و هرچه زودتر برای ما روان کنید.

لطفا به این نامه جواب بدهید - اگر جواب ندهید، ممکن است جریمه شوید.

اگر برای پر کردن فورم به کمک ضرورت دارید، لطفا به VEC به شمارۀ 0193 9209 زنگ بزنید.

انتخابات شاروالی های محلی اکتبر 2020

انتخابات شاروالی های محلی در ماه اکتبر برگزار می شود. یک بسته ورقه رأی دریافت خواهید کرد تا از خانه رأی بدهید.

برای شاروالی شهر کیسی، شاروالی گیپسلند شایر جنوبی و شاروالی شهر ویتلسی انتخابات برگزار نمی شود. رأی دهندگان در این سه شاروالی محلی ضرورت ندارند رأی بدهند.

برای اینکه بتوان رأی داد، رأی دهندگان باید تا ساعت 4 عصر جمعه 28 اگست ثبت نام کنند. بسته رأی گیری از 6 تا 8 اکتبر 2020 برای رأی دهندگان ارسال می شود.

ورقه های رأی خود را تکمیل کنید و هرچه زودتر قبل از پایان رأی گیری در ساعت 6 عصر جمعه 23 اکتبر آن را برگردانید.

چه کسی می تواند برای رأی دادن ثبت نام کند؟

در انتخابات شاروالی های محلی، دو نوع ثبت نام وجود دارد: ثبت نام شدۀ ایالتی و ثبت نام شدۀ شاروالی های محلی.

رأی دهندگان ثبت نام شدۀ ایالتی

اگر در لیست انتخابات ایالتی ثبت نام شده اید، به طور خودکار برای انتخابات شاروالی های محلی اکتبر ثبت نام خواهید بود.

برای شامل بودن در لیست انتخابات ایالتی، باید شهروند استرالیا باشید، 18 سال یا بیشتر در روز انتخابات (شنبه 24 اکتبر 2020) عمر داشته باشید و حداقل یک ماه در ویکتوریا زندگی کرده باشید.

اگر شهروند استرالیا هستید و می خواهید بدانید که آیا در لیست انتخابات حکومت ایالتی هستید یا نه، می توانید به "ثبت نام مرا بررسی کن" ( Check My Enrolment) در این وبسایت مراجعه کنید یا با شماره 832 131 تماس بگیرید. اگر به ترجمان ضرورت دارید، می توانید با ما به 0193 9209 03 تماس بگیرید.

اگر شهروند استرالیا هستید و 18 سال یا بیشتر دارید، می توانید با استفاده از فورم ثبت نام ترجمه شده به دری در پایان این صفحه درخواست ثبت نام آنلاین بدهید. شما باید فورم را با استفاده از انگلیسی تکمیل کنید و وقتی فورم را چاپ می کنید، به زبان انگلیسی چاپ می شود. سپس فورم را امضا کنید و به این آدرس برگردانید:

Victorian Electoral Commission
Reply Paid 66506
Melbourne Vic 8001

این خدمات مجانی و بدون کدام هزینه پستی است.

اگر در لیست هستید، اما نقل مکان کرده اید یا نام خود را تغییر داده اید و هنوز معلومات مربوط به ثبت نام خود را به روز نکرده اید، می توانید این کار را در فورم ثبت نام در لینک پایین در این صفحه انجام دهید.

به روز رسانی ها و ثبت نام های جدید باید تا ساعت 4 عصر روز جمعه 28 آگست 2020 انجام شود.

اگر می خواهید پیامک VoterAlert مجانی یا یادآوری رأی دهی را از طریق ایمیل دریافت کنید، لطفاً شماره تلفون یا آدرس ایمیل خود را در فورم ثبت نام خود درج کنید.

رأی دهندگان ثبت نام شدۀ شاروالی محلی

رأی دهندگان ثبت نام شدۀ شاروالی محلی باید در روز انتخابات ( شنبه 24 اکتبر 2020) 18 ساله یا بیشتر باشند و رأی دهندۀ ثبت نام شدۀ ایالتی در محدودۀ شاروالی محلی نباشند.

اگر در آخرین انتخابات شاروالی های محلی در لیست انتخابات برای ملکیتی که مالک آن هستید شامل بودید و آن ملکیت در یک منطقۀ مربوط به شاروالی محلی متفاوت از آن که شما در آن زندگی می کنید قرار دارد، در ماه اکتبر برای شما به طور اتومات بسته رأی دهی به آن ملکیت ارسال می شود.

اگر شهروند استرالیا نیستید، اما:

 • شما در یک ملکیت زندگی می کنید که برای آن مالیۀ جایداد (rates) پرداخت می کنید یا
 • شما برای ملکیتی که اشغال کرده اید (به عنوان مثال کرأیه نشین یک دکان) مالیۀ جایداد پرداخت می کنید اما حق هیچگونه رأی دیگری ندارید یا
 • شما یک ملکیتی دارید که در یک شاروالی محلی متفاوت از جایی که در آن زندگی می کنید قرار دارد اما برای انتخابات گذشته شاروالی های محلی در لیست نبودید

شما می توانید به شاروالی محلی درخواست بدهید که در انتخابات شاروالی های محلی رأی بدهید. برای فورم ثبت نام یا بررسی این که آیا شما یک رأی دهنده ثبت نام شدۀ شاروالی های محلی هستید یا نه با شاروالی محلی تان تماس بگیرید.

چگونه در انتخابات شاروالی های محلی رأی بدهم؟

بین 6 - 8 اکتبر بسته رأی دهی ذریعۀ پست به شما ارسال می شود.

در بستۀ رأی دهی این چیزها شامل است:

 • یک ورقۀ رأی دهی همراه با سخنان و عکس های افرادی که نامزد انتخابات شده اند
 • هدایات رأی دهی (با ترجمه)
 • یک پاکت ورقه رأی دهی با یک درپوش
 • یک پاکت نامه که مصارف پستی آن پرداخت شده است.

چگونه باید رأی داد

 • 1 را در جعبۀ کنار نام شخصی که می خواهید برنده شود بنویسید
 • 2 را در جعبۀ کنار نام انتخاب دوم خود بنویسید
 • تا زمانی که به همه جعبه ها یک شماره داده شود، به شماره گذاری ادامه دهید
 • فقط از اعداد استفاده کنید.

شاروالی شهر ملبورن مقررات رأی دهی خاص دارد. اگر شامل لیست انتخابات برای شاروالی شهر ملبورن هستید، دو ورقۀ رأی دهی دریافت خواهید کرد.

بر روی ورقۀ کوچک رأی دهی، که برای انتخاب تیم رهبری است، باید همه جعبه ها را به ترتیب دلخواۀ خود شماره گذاری کنید.

کاغذ کلانتر برای انتخابات شاروالی محلی است. شما می توانید با نوشتن ‘1 ' در بالای خط برای گروه کونسلر هایی که می خواهید انتخاب شوند رأی بدهید.

یا

می توانید جعبه های زیر خط را برای هر یکی از کونسلر ها شماره گذاری کنید. اگر به زیر خط رأی می دهید، باید هر جعبۀ زیر خط را به ترتیب انتخاب تان شماره گذاری کنید.

بعد از تکمیل رأی/های من چه اتفاق می افتد؟

 1. ورقه یا ورقه های تکمیل شده خود را در پاکت ورقه های رأی دهی (همانی که درپوش دارد) قرار دهید و آنرا ببندید.
 2. جزئیات خود را روی صفحه درپوش که به پاکت نامه وصل است، بنویسید
 3. قبل از پست کردن، پاکت بسته شده رأی دهی را در پاکت نامه که مصارف پستی آن پرداخت شده است بگذارید.

اطمینان حاصل کنید که ورقه های رأی خود را هرچه زودتر قبل از پایان رأی گیری در ساعت 6 عصر جمعه 23 اکتبر ارسال کنید.

نامزد شدن برای انتخابات شاروالی های محلی

اگر می خواهید در اکتبر در انتخابات شرکت کنید، باید قوانین را بفهمید. اگر در مورد چگونگی انجام این کار معلومات بیشتر می خواهید، لطفا به شمارۀ 832 131 یا از طریق خط تلفون ترجمان 0193 9209 03 با ما تماس بگیرید.

کار در انتخابات

VEC می خواهد افراد از همه جوامع زبانی را برای کار در انتخابات استخدام کند. اگر علاقه دارید، لطفاً در این لینک به زبان انگلیسی ثبت نام کنید: https://appointments.vec.vic.gov.au

ما نمی توانیم تضمین کنیم که به شما پیشنهاد کار داده می شود - چیزهای زیادی در نظر گرفته می شود از جمله این که کدام مناطق یا فعالیت ها به کمک ضرورت دارد. در انتخابات ایالتی، ما به افراد بیشتری ضرورت داریم. برای این انتخابات شاروالی های محلی، ما به افراد زیادی احتیاج نداریم زیرا این انتخابات از طریق پست انجام می شود.

آیا رأی دادن اجباری است؟

رأی دادن برای شهروندان استرالیا ثبت نام شده در انتخابات و برای هر رأی دهنده ای که در انتخابات شاروالی شهر ملبورن ثبت نام کرده است، اجباری است.

در غیر این صورت، اگر شما یک رأی دهنده ثبت شدۀ شاروالی های محلی هستید، رأی دادن اجباری نیست.

برگزاری انتخابات بدون خطر

ما در حال کار بر روی طرحی هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که رأی دهندگان، نامزدان انتخابات و کارمندان VEC از مرض کروناویروس (کووید - 19) در امان باشند. رعایت حفظ الصحۀ دقیق و اقدامات فاصلۀ اجتماعی در کلیه دفاتر برقرار خواهد شد.

اگر رأی دادن را فراموش کنم چه خواهد شد؟

نامه ای دریافت خواهید کرد که توضیح می خواهد. لطفاً فورم پیوست با نامه را تکمیل کنید و دلیل خود را برای ما بیان کنید. اگر دلیل خوبی برای رأی ندادن ندارید، ممکن است جریمه شوید.

سوال؟

اگر در مورد این معلومات سؤالی دارید و می خواهید از طریق ترجمان با ما صحبت کنید، لطفا با 0193 9209 03 تماس بگیرید.

آیا ثبت نام اجباری است؟

بله، شما باید در آدرسی که زندگی می کنید ثبت نام کنید و رای دهید. شما باید:

 • یک تبعه آسترالیا باشید، و
 • 18 سال یا بیشتر عمر داشته باشید، و
 • در آدرس فعلی تان حد اقل برای مدت یکماه اقامت کرده باشید.

طریقه ثبت نام

یک فورمه ثبت نام به انگلیسی (PDF, 1.4MB) را خانه پُری کنید

فورمه ثبت نام را می توان به لسانیکه دانلود می کنید بخوانید مگر به انگلیسی چاپ می شود. شما باید فورمه را به لسان انگلیسی تکمیل کنید.