नेपाली

How to vote correctly (Nepali)

Video transcript

नमस्कार मेरो नाम Binita हो।म एक लोकतन्त्र दूत हुँ।.

म भिक्टोरियाको निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छु।.

भिक्टोरिया राज्यको चुनाव नोभेम्बरमा हुँदैछ। तपाईंको मत गणना योग्य हुने सुनिश्चित गर्न, तपाईंले आफ्नो मतपत्र सही तरिकाले भर्नु पर्छ।.

मतदान केन्द्रमा तपाईंले दुईवटा मतपत्र पाउनुहुनेछ।.

सानो मतपत्र तल्लो सदनका लागि हो।.

ठूलो मतपत्र माथिल्लो सदनका लागि हो।.

अब, तल्लो सदनबाट शुरु गरौं। मतदान गर्दा नम्बरहरू प्रयोग गर्नुहोस्।.

तपाईंको आफ्नो रोजाइको क्रम अनुसार सबै कोठाहरूमा नम्बर लेख्नुहोस्।.

तपाईंले चुन्न चाहेको सबै भन्दा पहिलो रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 1 लेख्नुहोस्.

त्यसपछि दोस्रो रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 2 लेख्नुहोस्।.

अनि तेस्रो रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 3 लेख्नुहोस्।.

तपाईंले हरेक कोठामा नम्बर लेख्नुपर्छ।.

तपाईंले माथिल्लो सदनमा दुई तरिकाले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ:

पहिलो तरिका - रेखा माथि.

तपाईंले जिताउन चाहेको पार्टी वा समूहको छेउमा रहेको कोठामा नम्बर 1 लेख्नुहोस्। यदि तपाईंले यसो गर्नुभयो भने, तपाईंले रोज्नुभएको पार्टी वा समूहले कुन उम्मेदवारले तपाईंको भोट पाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ।.

त्यसपछि तपाईंको मतदान सकियो।.

वा.

दोस्रो तरिका - यदि तपाईं पार्टी वा समूहलाई भोट दिनुको सट्टा तपाईं उम्मेदवारहरू आफैं छान्न चाहनुहुन्छ भने रेखा मुनि भोट गर्नुहोस्:

तपाईंले आफ्नो रोजाइको क्रम अनुसार कम्तिमा 5 कोठाहरूमा नम्बर लेख्नुपर्छ।.

तपाईंले जिताउन चाहेको सबै भन्दा पहिलो रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 1 लेख्नुहोस्।.

त्यसपछि दोस्रो रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 2 लेख्नुहोस्।.

अनि तेस्रो रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 3 लेख्नुहोस्।.
अनि चौथो रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 4 लेख्नुहोस्।.
अनि पाँचौं रोजाईको उम्मेदवारको कोठामा नम्बर 5 लेख्नुहोस्।.

यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले थप कोठाहरूमा वा बाँकी सबैको कोठाहरूमा क्रमशः नम्बरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ।.

तपाईंले आफ्ना दुवै मतपत्रहरू भरिसकेपछि, तपाईंले तिनीहरूलाई प्रत्येकको लागि राखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्छ।.

यदि तपाईंलाई निर्वाचनको दिनमा कुनै मद्दत चाहिन्छ भने, तपाईंलाई मद्दत गर्न परिवारको सदस्य वा साथीलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले VEC कर्मचारीसँग पनि मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ।.

यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा मद्दत चाहनुहुन्छ भने, कृपया दोभाषे सेवा नम्बर 9209 0112 मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट vec.vic.gov.au मा जानुहोस् र दोभाषे चिन्हमा थिच्नुहोस्।.

भिक्टोरिया राज्यको चुनाव नोभेम्बरमा हुँदैछ। अष्ट्रेलियाका नागरिकहरूले मात्र चुनावमा मतदान गर्न सक्छन्। 

यदि तपाईंले मतदान गर्न नाम दर्ता गराउनु भएको छ भने, तपाईंले अनिवार्य मतदान गर्नुपर्छ।