فارسی

اطلاعات به زبان فارسی

Victorian Electoral Commission (VEC) انتخابات زیررا برگزار می کند:

  • انتخابات ایالتی درویکتوریا
  • انتخابات شوراهای محلی شهری درویکتوریا
  • انتخابات برای سایرسازمانها

آیا باید ثبت نام کنم؟

شما باید ثبت نام کنید و برای نشانی محل سکونت خود رای دهید. شما باید:

  • شهروند استرالیا باشید، و
  • سن شما 18 سال و یا بیشتر باشد
  • در محل سکونت فعلی خود حداقل به مدت یک ماه زندگی کرده باشید.

چگونه رای دهم؟

یک فرم ثبت نام را به زبان انگلیسی; (PDF, 1.4MB) پر کنید

فرم ثبت نام را می توان به زبانی که دانلود می کنید بخوانید ولی تنها می توانید آن را به زبان انگلیسی چاپ کنید. شما باید فرم را به زبان انگلیسی کامل کنید.

به مترجم نیاز دارید؟

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید ، لطفا با تلفن وازطریق مترجم با (03) 9209 0195 تماس بگیرید..

تماس با ما

VEC در طبقه 11 نشانی 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000 واقع شده است.

شما می توانید با VEC به شماره 131 832 تماس بگیرید و یا با از طریق ایمیل به نشانی info@vec.vic.gov.au و دورنگار به شماره 9629 8632 تماس بگیرید.

اگر خارج از استرالیا هستید با ما با شماره +613 8620 1100 تماس بگیرید.