Soomaali

Oktoobar 2020 Doorashooyinka Max

Oktoobar 2020 Doorashooyinka Maxaliga ah ee Golayaasha

Doorashooyinka Maxaliga ah waxaa la qabtaa Oktoobar. Waxaad heli doontaa Xaashida codbixinta si aad uga codayso guriga.

Ma jiri doonto codbixin ka dhici doonta Golaha Degmada Casey City, South Gippsland iyo Golaha Degmada Whittlesea. Codbixiyayaasha saddexda degmo uma baahna inay codbixiyaan.

Si ay codka u bixiyaan, codbixiyayaasha waxaa waajiba inay qoran yihiin 4ta maalinta Jimcaha ee 28da Agoosto. Xaashida codbixinta ayaa boostada laguu soo dhigi doonaa 6da ilaa 7da bisha Oktoobar 2020.

Dhamaystir cod bixintaada soona celi sida ugu dhaqsaha badan ka hor intaan la xirin codbixinta, 6da maqribkii maalinta Jimcaha 23da Oktoobar.

Yaa isku qori kara codbixinta?

Doorashada Maxaliga ah ee Degmada, waxaa jira laba nooc oo isqoritaan: Isku qorida Dawlad Goboleedka iyo isku qorida Degmada.

Codbixiyayaasha ay kantaroolaan codbixiyayaashu

Haddii aad ku qoran tahay doorashada Dawlad Goboleedka, si toos ah ayaa laguugu qorayaa Doorashada Golaha ee Oktoobar.

Si laguugu qoro Doorashada Dawlad Goboleedka, waxaa waajiba inaad tahay muwaadin Australiyaana, aad jirto 18 sano ama ka weyn tahay maalinta doorashada (Sabtida 24ka Oktoobar) aadna ku noolayd Fiktooriya ugu yaraan hal bil.

Haddii aad tahay muwaadin Australiyaana aadna jeclaan lahayd inaad wax ka ogaato haddii aad ku qoran tahay liiska Doorashada Dawlad Goboleedka, waxaad eegi kartaa ‘Check My Enrolment’ websaytka ama naga soo wac 131 832. Haddii aad u baahan tahay mutarjum, waxaad naga wici kartaa 03 9209 0108.

Haddii aad tahay muwaadin Australiyaana oo jira 18 sano ama ka weyn, waxaad ka dalban kartaa inaad iska qorto online-ka adiga oo isticmaalaya luqada{la tarjumay} foomka isqorida oo ku yaalla bogga dhamaadkiisa. Waxaa waajiba inaad buuxiso foomka adigoo isticmaalaya Ingiriis markaad foomka daabacdo, waxaa lagu daabacaya luqada Ingiriiska. Ka dibna saxiix foomka kuna soo celi:

Victorian Electoral Commission
Reply Paid 66506
Melbourne Vic 8001

Waa adeeg lacag la'aana, lagaagama baahna lacagta boostada.

Haddii aad ku jirto liiska isqorida laakiin aad bedeshay magacaaga welina aadan qorin faahfaahintaada, waxaad ku samayn kartaa sidaas foomka isqorida linkiga ku yaalla dhamaadka boggaan.

Cusboonaysiinta isqorida iyo isqoritaan cusub waa in la dhameeyaa ugu dambayn 4ta maalinta Jimcaha 28da Agoosto 2020.

Haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho emailka wargelinta ee SMS ee codbixiyaha oo lacag la'aana xusuusiyayaasha codbixinta, fadlan ku dar nambarka moobaylkaaga ama cinwaanka emaylka ee foomkaaga isqorida.

Codbixiyayaasha qoran ee Golaha Degmada

Codbixiyayaasha ka qoran Golaha degmada waa inay jiraan 18 sanadood maalinta codbixinta (Sabti 24ka Oktoobar 2020) waana in aanay ahaan codbixinta ay maamusho Dawlad Goboleedku.

Haddii aad ku jirtay liiska codbixinta golaha guri aad leedahay oo ku yaalla gole kale oo degmada halkaas oo aad degan tahay, si toos ah ayaa laguugu soo diri karaa xaashiyaha codbixinta gurigaas bisha Oktoobar.

Haddii aadan ahayn muwaadin Australiyaana, laakiin:

 • aad ku nooshahay aadna bixiso lacagta cashuurta ah ee guriga ama
 • aad bixiso cashuurta guriga aad degan tahay (tusaale ahaan adeegsadaha dukaanka) goob gole laakiin aadan lahayn xuquuq kale oo codbixineed
 • gurigaaga kaas oo ku yaalla gole kale halkaas oo aad ku nooshahay laakiin aadan iska qorin doorashadii ugu dambaysay oo golayaasha

Waxad ka dalban kartaa golaha si aad uga codayso doorashooyinka golaha. Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto golaha degmada foomka si aad isugu qorto ama u eegto inaad tahay codbixiye ku qoran golaha.

Sidee uga codbixinaya doorashada golaha?

Waxaa laguugu soo diri doonaa xaashiyaha codbixinta inta u dhexaysa 6-8da Oktoobar.

Xaashiyaha codbixinta waxaad heli doontaa:

 • Xaashiyaha codbixinta waxaana ku lifaaqan caddayn iyo sawirada dadka loo magacaabay in la doorto
 • Awaamiirta codbixinta (oo leh tarjumaad)
 • Galka xaashiyaha codbixinta oo xirmi kara
 • Galka jawaab celinta.

Sida codka loo bixiyo

 • Ku qor 1 sanduuqa ku xiga shakhsiga aad doonayso inuu guulaysto
 • Ku qor 2 sanduuqa ku xiga qofkaad u rabto nambar labo
 • Sii nambarada ilaa aad buuxiso dhamaan sanduuqyada
 • Isticmaal nambaro keliya.

Golaha Codbixinta Degmada Melbourne waxay leedahay sharci codbixineed oo khaasa. Haddii aad ku jirto liiska codbixinta ee Golaha Degmada Melbourne ee doorashada, waxaad heli doontaa laba xaashiyadood oo codbixineed.

Xaashida yar oo codbixinta, si aad u doorato Kooxda Hogaaminta waxaa waajib kugu ah inaad nambar wada siiso dhamaan sanduuqyada iyada oo ku xiran waxaad rabto.

Xaashida ballaaran waxaa iska leh madaxa Golaha doorashada. Waxaad u dooran kartaa ‘1’ khadka korkiisa kooxda xubnaha golaha aad doonayso in la doorto

AMA

Waxaad nambarka siin kartaa sanduuqyada ka hooseeya khadka xubnaha golaha. Haddii aad codka siiso khadka hoose, waxaa waajib kugu ah inaad nambar siiso sanduuq walba oo ka hooseeya khadka qofkaad rabto.

Maxaa dhacaya markaan dhameeyo codbixintayda?

 1. Ku rid xaashida codbixinta oo aad dhamaysay galka codbixinta (kan leh meeshuu ka laabmayo) ka dibna isku dheji.
 2. Ku buuxi faahfaahintaada baalka ku lifaaqan galka xaashida codbixinta.
 3. Ku rid xaashida codbixinta ee xiran galka lacagtiisa la bixiyey ka hor intaad aadan boostada ku ridin.

Xaqiiji inaad codbixintaada boostada ku rido sida ugu dhaqsaha badan ka horintaan la xirin 6da maqribkii maalinta Jimcaha ee bishu tahay 23da Oktoobar.

U istaagida golaha

Haddii aad jeclaan lahayd inaad isu taagto doorashada Oktoobartaan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato shuruucda. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan sida loo sameeyo, fadlan naga soo wac 131 832 ama adoo khadka mutarjumka soo maraya 03 9209 0108.

Shaqada doorashada

Guddiga Doorahsada Fiktooriya waa inay ka shaqaalayso dhamaan dadka ku hadla luqadaha bulshada si ay uga shaqeeyaan doorashada. Haddii aad danaynayso, fadlan iska diiwaangeli linkiga: https://appointments.vec.vic.gov.au/

Ma ballan qaadi karno in shaqo lagu siinayo – waxyaalla badan ayaa la qadarinayaa sida meeshaad ku nooshahay ama meelaha u baahan kaalmada. Doorashooyinka Dawlad Goboleedka, waxaan u baahnahay dad badan. Doorashooyinka golaha, uma baahnin dad badan sababtoo ah waxaa doorashada lagu soo dirayaa boostada.

Codbixintu khasab miyaa?

Codbixintu waa khasab dadka Australiyaanka ah oo ku qoran doorashada codbixiye walba oo iska qoray Golaha Degmada Melbourne doorashooyinka.

Haddii kale, codbixintu waa khasab maaha haddii aad codbixiye ku qoran golaha.

Bixinta doorashooyin amaana

Waxaanu ku shaqaynaynaa qorshe ah in loo xaqiijiyo codbixiyayaasha, dadka magacaabaya shaqaalaha iyo shaqaalaha VEC inay ka yihiin amaan cudurka coronavirus (COVID-19). Saxo caafimaad iyo kala fogaanshaha bulshada ayaa jiri doonta dhamaan xafiisyada.

Maxaa dhacaya haddaan hilmaamo cod bixinta?

Waxaad heli doontaa warqad lagugu weydiisanayo sharaxaad. Fadlan buuxi foomka warqada la socda si aad noogu sheegto sababta. Haddii aadan haysan sabab wanaagsan oo aadan ku codayn, waxaa laga yaabaa inaad hesho ganaax.

Su'aallo?

Haddii aad qabto wax su'aalla oo ku saabsna macluumaadkaan aadna jeclaan lahayd mutarjum, fadlan wac 03 9209 0108.

Sidee laysku diiwaan galiyaa

Buuxi foomka is-diiwaan galinta Ingiriisiga ah (PDF, 1.3MB)

Foomka isdiiwaan galinta waxaa lagu akhrin karaa luqada aad ku soo download-garayso lakiin waxuu ku daabcayaa Ingiriisi. Markaad Foomka buuxinayso waa inaad wax ku qortaa Ingiriis.